Vzhledem k okolnostem kolem koronaviru a nařízení vlády ruší RMK Krupka

Mistrovství ČR mládeže 24.10.2020, Setkákání modelářů a Show 7.11.2020 a modelářské schůzky do 8.11.2020.

Všem přeji pevné zdraví a doufám, že se společně setkáme v lepších časech.

S pozdravem Věra Pavková