Vážení rodiče, děti či přátelé modelářství!

Máte možnost přihlásit své dítě nebo sami sebe do Raketomodelářského klubu Krupka, kde vyrostli mistři světa a Evropy. Práce vašeho dítěte v modelářském kroužku bude postupně vedena od základních začátečnických kroků až po pokročilou samostatnou práci, jejímž vrcholem je účast na modelářských soutěžích včetně Mistrovství České republiky, při výborných výsledcích na světových pohárech i mistrovství Evropy či mistrovství světa.

Z našeho RMK Krupka získalo 11 členů titul mistra světa i Evropy a to i několikanásobně.

V současné době náš modelářský klub pracuje v ulici Karla Čapka 272. V RMK Krupka jsme vždy v úterý a ve středu od 16.30 do 18.00. Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Po dohodě s vedoucími lze pracovat v klubu i v dalších dnech (před soutěžemi nebo při soustředěních apod.) Spojení na vedoucí: mobil: 607 663 571 je na Bedřicha Pavku (k zastižení po celý den). Hlavní pedagogickou činnost zajišťuje Mgr. Věra Pavková a odbornou mistři světa a Evropy Bedřich Pavka a Pavel Broný.

Každý člen do věku18ti let, studující do 26 let a důchodce platí ročně jednorázově 50,- Kč, všichni ostatní 100 Kč na rok, což je členský příspěvek Svazu modelářů České republiky (SMČR), naše zastřešující organizace. Každý člen SMČR získá registrační průkaz, do kterého je mu nalepena známka za 50.- či 100 Kč a může se zúčastnit soutěží v ČR. Pro mezinárodní soutěže musí mít mládež do 18ti let zaplacenou mezinárodní licenci, která činí 50 Kč, seniorští reprezentanti 150 Kč a ostatní 250 Kč na rok. Klubový vklad na rok pro děti činí 900 Kč, na pololetí 500Kč (ti, co pravidelně pracují v klubu). Tyto finance jsou použity na placení pojištění klubu, doplatků na elektrickou energii, vodu, roční pronájem klubu ,různé poplatky, hygienické potřeby, materiál apod. Pokud byste se chtěli podívat, jak to v klubu funguje, máte možnost se i se svým dítkem přijít v úterý nebo ve středu od 16.30 do RMK Krupka podívat. Jste srdečně zváni!!!

Na všechny nové tváře se těší

Mgr. Věra Pavková, předsedkyně RMK Krupka

PS: Můžete si v případě zájmu stáhnout přihlášku a vyplněnou přinést do RMK Krupka. Dospělý přihlášku nevyplňuje, jemu stačí jen registrační průkaz.